Ügyvédi munkánk során az alábbi témakörökben állunk szíves rendelkezésükre:

Cégalapítás, változás bejegyzés, valamint társaságok átalakulása és megszűnése

Magyarországon történő vállalkozási tevékenység megkezdésétől az ügyvédi irodánk (leggyakoribb vállalkozási formák: egyéni vállalkozó, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, alapítvány, egyesület) teljes körű szolgáltatást nyújt: társasági okiratok szerkesztése, társaság részére a kötelező bankszámla nyitás során történő jogi támogatás, üzleti ingatlanok megvásárlásra/ bérbeadása során az adásvételi/ bérleti szerződés előkészítése, szerkesztése és az ehhez szükséges eljárás véghezvitele és teljes jogi képviselet. Társaságok részére történő székhely szolgáltatás biztosítása. Társaság munkavállalói részére történő munkaszerződések szerkesztése, véleményezése. Társasági okiratok fordítása és hitelesítésben való közreműködés. (apostille).

Ingatlan adásvételi szerződések/ bérleti szerződések

Magyarországon az ingatlanpiac jelenlegi állapota feltétlenül szükségessé teszi az ügyvéd részvételét a szerződéskötések megelőző eljárások (például tulajdoni lap beszerzése és értelmezése, valamint a részvevők figyelmének felhívása az energetikai tanúsítvány szükségességére az esetleges lakás hiteletekkel kapcsolatos tenni valók, terhekkel kapcsolatos tájékoztatás és magyarázat) és a szerződéskötések során is. Valójában az lenne az eladók és a vevők megfelelő védelme, ha mindkét felet saját ügyvéd képviselné.

Mindezek biztosítására megbízásaink során teljes körűen vállalkozunk. Továbbá ügyfeleink részére képviselet vállalunk földhivatal, kormányhivatalok, valamint közműszolgáltatók előtt és teljes körű jogi támogatást nyújtunk a tulajdonjog ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéséig. A befektetési céllal vásárolt ingatlanok esetén jogi segítséget nyújtunk a bérleti szerződések előkészítésében és megszerkesztésében, ezzel ügyvédi irodánk lehetőség szerint maximális jogi védelmet biztosít a felelőtlen bérlők kiküszöbölése érdekében.

Házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése és ezzel kapcsolatos jogi konzultáció

Jogi képviseletet vállalunk Magyarországon történő házasságkötéskor harmadik országbeli állampolgárok között, harmadik országbeli állampolgár és EU tagállam állampolgára között, valamint harmadik ország állampolgára és magyar állampolgár között.

A házasság kötéshez szükséges iratok beszerzésén túl, ügyvédi irodánk házassági vagyon jogi szerződéseket, valamint hagyatéki eljárás során jogi képviselet, öröklési szerződéseket és végrendeletek során teljes körű jogi konzultációt és az iratok szerkesztésében vállal jogi támogatást.

Tartózkodási engedély Magyarországon

Ügyvédi irodánk a Bevándorlási- és Menekültügyi Hivatal előtt teljes jogi képviseletet nyújt, a szükséges jogi konzultáció mellett. Kompetensek vagyunk az alábbi ügyek vitelére:

  • Munkavállalási célú tartózkodási engedély megszerzése, és a meglévő engedély meghosszabbítása
  • Tanulmányi célú tartózkodási engedély megszerzése, és a meglévő engedély meghosszabbítása
  • Tartózkodási engedély megszerzése ingatlan tulajdonjogán
  • Tartózkodási engedély megszerzése társaság alapítása jogán
  • Tartózkodási engedély megszerzése családegyesítés jogán

Munkavállalási engedély Magyarországon

Ahhoz, hogy harmadik ország állampolgára Magyarországon munkaviszonyt létesítsen, szükség van a megfelelő engedélyek megszerzésére. A mi ügyvédi irodánk előkészíti és tájékozást ad az elengedhetetlen iratok listájáról.

Letelepedési engedély állandó lakcímkártyával Magyarországon

Azok a személyek, akik a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek jogosultságot szerezhetnek a letelepedési engedély megszerzéséhez. Az ügyvédi irodánk segít abban, hogy a szükséges iratokat a rendelkezésre álljanak, az ügyvédi iroda kíséretet vállal a Bevándorlási-és Menekültügyi Hivatal. A telepedéi engedély megszerzését követően a letelepedett személy jogosulttá válik a magyar lakcímkártya, illetve személyi igazolvány megszerzésére.

Meghívó levelek társaságoknak, természetes személyeknek, valamint családtagoknak és rokonoknak

Személygépjárművek honosítása, és magyar rendszám megszerzése

Jogosítvány honosítás, azaz vezetői engedély megszerzésében történő teljes körű jogi képviselet látunk el.

Külföldi ország hatósága által kiadott vezetői engedélyek honosítása, azaz magyar vezeti engedély megszerzése iránt indított eljárásokban történő jogi támogatás. Az iratok megszerkesztésén túl ügyvédi irodánk teljes képviseletet biztosít a szükséges orvosi vizsgálatokon történő részvételkor, valamint hatóságok előtt.

Magyar állampolgárság megszerzése

Ügyvédi irodánk teljes felkészülést biztosít, illetve a szükséges iratok megszerkesztését vállalja a honosítási kérelem iránti eljárásokban. A magyar állampolgárság megszerzése számos előnyt biztosít, hiszen automatikusan európai unió állampolgárává válik és élvezheti a szabad mozgásból adódó jogokat.

Üzleti tárgyalásokon történő jogi képviselet, és a megfelelő jogi támogatás megadása

Az ügyvédi irodánk jogi kíséretet biztosít az ügyfeleink üzleti tárgyalásain és megbeszéléseken, valamint a szerződések szerkesztését és véleményezését is vállalja.

.

Jogi segítségnyújtás az üzleti sikerek elérése érdekében, hatósági engedélyek beszerzése

  • Engedélyek beszerzése
  • Szakértői vélemény beszerzése
A konzultációhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges telefonon, emailben vagy a honlap jobb oldalán található időpont foglaló segítségével.